Recent Posts

Mgr. Helena Tůmová, Ph.D.

Mgr. Helena Tůmová, Ph.D.

Helena Tůmová vystudovala obor klasická archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2013 dokončila mezinárodní doktorské studium (Univerzita Karlova a Università di Bologna) obhajobou disertační práce Il commercio del marmo a Ravenna nella Tarda Antichità: i materiali del complesso di San Severo. Specializuje […]

Projekt Ostia Antica (Itálie) – příprava českého průvodce archeologickou lokalitou

Projekt Ostia Antica (Itálie) – příprava českého průvodce archeologickou lokalitou

Projekt Ostia Antica byl zahájen v roce 2012 a jeho hlavním cílem bylo vytvoření odborného archeologického průvodce po této světoznámé antické lokalitě. V České republice dosud nebyla vydána publikace v českém jazyce, a tak jsou návštěvníci archeologického parku v Ostii odkázáni pouze na cizojazyčné publikace. Příprava publikace sestává zejména […]

Čeští účastníci sezóny 2015

Čeští účastníci sezóny 2015

The Porti-Miamou Project

Ředitelé projektu: Dr. Tomáš Alušík (CCMA) a Dr. Andonis Vasilakis (Čestný efor starožitností Řecka)

 

Čeští účastníci sezóny 2015:

Lucie Šmahelová absolvovala magisterské studium klasické archeologie (2005) a doktorské studium pravěké archeologie (2014) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se vybranými problémy období od neolitu po dobu železnou a také experimentální archeologií. Nyní pracuje jako regionální archeoložka v Regionálním muzeu v Českém Krumlově. Vzhledem ke svým ilustrátorským schopnostem bude v rámci projektu působit jako kreslička.

Anežka Sosnová ukončila v roce 2015 magisterské studium pravěké a raně středověké archeologie (2015) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na období eneolitu a doby bronzové. Jakožto absolventka Střední průmyslové školy grafické-Hellichova má rovněž zkušenosti s restaurováním papíru a keramiky a kreslením a ilustrací. V současné době pracuje v Ústavu archeologické památkové péče středních Čech v Praze. V rámci projektu bude působit jako kreslička.

Dana Chmelíková absolvovala bakalářské studium pravěké a raně středověké archeologie (2012) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v současné době tam dokončuje magisterské studium. Zabývá se především těžbou a metalurgií barevných kovů, zejména ve střední Evropě v době bronzové. V letech 2008-2014 pracovala v Regionálním muzeu Chodska v Domažlicích. V rámci projektu bude působit jako archeolog-asistent.

Ladislav Šmejda absolvoval magisterské (2000) a doktorské (2008) studium archeologie na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kde v současnosti působí jako odborný asistent. Od roku 2014 je také zaměstnán na České zemědělské univerzitě v Praze. Zabývá se zejména archeologií pohřbívání, doby bronzové a ekologií člověka. V rámci projektu bude působit jako archeolog-asistent.

Matouš Semerád vystudoval obor architektura a urbanismus na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Od roku 2011 pracuje v Archeologickém odboru Národního památkového ústavu, územním odborném pracovišti v hl. m. Praze. Jeho specializací je stavební historie a stavebně-historické průzkumy. V rámci projektu bude působit jako architekt.

Zbylí účastníci letošní projektové sezóny budou pocházet z Řecka, Anglie, Kanady a Austrálie.