Projekt Ostia Antica (Itálie) – příprava českého průvodce archeologickou lokalitou

Projekt Ostia Antica (Itálie) – příprava českého průvodce archeologickou lokalitou

Versione Italiana


Projekt Ostia Antica byl zahájen v roce 2012 a jeho hlavním cílem bylo vytvoření odborného archeologického průvodce po této světoznámé antické lokalitě. V České republice dosud nebyla vydána publikace v českém jazyce, a tak jsou návštěvníci archeologického parku v Ostii odkázáni pouze na cizojazyčné publikace. Příprava publikace sestává zejména z pečlivého mnohaletého průzkumu lokality, systematického studia odborné literatury a antických pramenů, vztahujících se k antické Ostii a k životu v antice obecně.

Publikace bude mít dvě samostatné části: první kniha seznámí čtenáře s jednotlivými aspekty života v antice, a to zejména ve vztahu k významu Ostie v dobách římské říše (hospodářství, role Ostie v zásobování Říma, náboženské kulty, kulturní život v Ostii apod.), druhá kniha bude samotným průvodcem po lokalitě, doplněná barevnými přílohami, rekonstrukcemi antických budov a přehlednými mapkami. Průvodce poskytne čtenáři možnost výběru z několika itinerářů dle časové náročnosti. Publikace bude doplněna rejstříkem římských císařů, římských bohů a slovníčkem pojmů.

Na projektu se podílí pětičlenný tým archeologů a odborníků na antickou kulturu. Autory publikace jsou Pavel Hlinovský a Mgr. et Mgr. Vlastimil Drbal, Ph.D., členy týmu jsou dále Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D., Mgr. Helena Tůmová, Ph.D. a Mgr. Josef Šebek.

Čtenáři se mohou těšit na vydání knihy na přelomu roku 2016 a 2017.

Projekt Ostia Antica, Itálie


Related Posts

Připravovaná kniha – průvodce antickou Ostií autora Pavla Hlinovského půjde brzy do tisku!

Připravovaná kniha – průvodce antickou Ostií autora Pavla Hlinovského půjde brzy do tisku!

Připravovaná kniha – průvodce antickou Ostií autora Pavla Hlinovského půjde brzy do tisku! Zde vám přinášíme malou ukázku a obsah knihy. Popis kapitol v připravované knize:     Ostia –  brána do antického Říma   Kapitola 1: Dějiny Ostie                         – Počátky Ostie                         – […]

O nás

O nás

České centrum pro středomořskou archeologii, z.s., (CCMA) bylo založeno jako občanské sdružení v lednu 2009. Podle aktuálně platné legislativy přejalo právní formu „zapsaného spolku“ (z.s.) a v říjnu 2015 byly upravené stanovy (odpovídající novému občanskému zákoníku) registrovány na příslušném rejstříkovém soudě. U zrodu Českého centra […]