Pavel Hlinovský

Pavel Hlinovský

Pavel Hlinovský – manažer, podnikatel a celoživotní zájemce o antiku – je spolumajitelem a jednatelem společnosti KERI, s.r.o. se sídlem v Turnově, která se zabývá konstrukcí a výrobou kontrolních a měřicích přípravků pro automobilový průmysl. V současné době je zástupcem ředitele Českého centra pro středomorskou archeologii.

Antika je jeho velkým koníčkem – jak sám říká: „Díky tomu, že jsem v mládí hodně četl (prakticky co mně přišlo pod ruku), přečetl jsem Řecké báje (místo pohádek) a později Zamarovského Dějiny psané Římem a další knihy o antice. Zájem došel naplnění v době, kdy se dcera rozhodla zůstat v Itálii. Při poměrně častých návštěvách jsem začal jezdit po Itálii, a tak seznam navštívených míst i jejich fotodokumentace začala přibývat.“ Vzhledem k tomu, že jedna z jeho dcer se usadila v Itálii, procestoval a svůj zájem soustředil především na italské antické památky a archeologické areály.

Jeho cílem je kromě vlastního cestování a poznávání známých i méně známých antických lokalit také jejich popularizace mezi českou veřejností. „Celkově bych se rád zaměřil právě na místa, která nejsou notoricky známá, ale mají svůj půvab a prakticky každé má svůj Genius loci. Neuvěřitelně krásná a působivá, co se týče antiky, je Sicílie. Mnoho lidí přitom o ní nemá to správné povědomí.“ Jako první úkol si Pavel Hlinovský vytýčil zpracování průvodce po archeologické lokalitě antické Ostie. Jeho první podoba určená pro web již je na světě (na portálu Anticképamátky.cz – zde ), v rámci Českého centra pro středomořskou archeologii jej chce (ve spolupráci s V. Drbalem) dále rozpracovat a rozšířit do podoby tištěného turistického průvodce zaměřeného především na českého návštěvníka. Takto upravený a rozšířený průvodce antickou Ostií půjde brzy do tisku.


Projekty, kterých se Pavel Hlinovský účastní:

  • Portál Anticképamátky.cz (www.antickepamatky.cz)
  • Ostia Antica: Dějiny římského přístavu a průvodce archeologickou lokalitou

Pavel Hlinovský