CCMA připravuje terénní projekt na Krétě

CCMA připravuje terénní projekt na Krétě

České centrum pro středomořskou archeologii v současné době organizačně připravuje (ve spolupráci s řeckými kolegy) první sezónu terénního projektu na střední Krétě – „Porti-Miamou projekt“ – který spočívá v povrchové dokumentaci a intenzivním povrchovém průzkumu blízkého okolí dvou prehistorických (minojských – pojem označující civilizaci doby bronzové na Krétě) lokalit v oblasti Mesarské nížiny v jižní části střední Kréty – více v sekci Projekty.

Jde o jeden z několika málo archeologických projektů, na jejichž řešení se ve Středomoří oficiálně podílejí čeští vědci, a vůbec první a jediný, jehož se takto účastní česká nestátní vědecká instituce.

Větší část projektových prostředků na letošní sezónu je v tuto chvíli pokryta díky grantu americké nadace „Institute for Aegean Prehistory“ (9 200 €), stále však potřebujeme dalších 7 000 € k jejímu zdárnému zajištění a uskutečnění. Byli bychom proto velmi vděčni všem, kteří by se rozhodli nám na tento projekt jakoukoli částkou přispět.