O nás

O nás

České centrum pro středomořskou archeologii, z.s., (CCMA)

bylo založeno jako občanské sdružení v lednu 2009. Podle aktuálně platné legislativy přejalo právní formu „zapsaného spolku“ (z.s.) a v říjnu 2015 byly upravené stanovy (odpovídající novému občanskému zákoníku) registrovány na příslušném rejstříkovém soudě.

U zrodu Českého centra pro středomořskou archeologii, z.s., stáli tři nedávní absolventi oborů klasická archeologie a dějiny umění se specializací na prehistorii egejské oblasti a Kypru, římskou antiku a raně byzantské období. Zabýváme se odbornou a vědeckovýzkumnou činností, ale chceme také v co největší – a přitom kultivované – míře popularizovat klasická studia, především klasickou archeologii, mezi nejširší veřejností. Ať už pořádáním přednášek, výstav a konferencí nebo vydáváním odborných i popularizačních publikací v klasické tištěné nebo elektronické podobě.

V současné době Centrum provádí nejen teoretický výzkum, ale také dva terénní projekty v Řecku (na ostrově Kréta) a Turecku (v Istanbulu). Terénní činnost ve Středomoří bychom v budoucnosti rádi rozšířili také založením archeologické mise. Finanční prostředky na tuto činnost bychom chtěli získat formou grantů a sponzorských příspěvků. Za jakoukoli Vaši podporu Vám budeme vděčni (více o tom, jak nás podpořit, najdete v příslušné části tohoto webu).


 


Related Posts

Připravovaná kniha – průvodce antickou Ostií autora Pavla Hlinovského půjde brzy do tisku!

Připravovaná kniha – průvodce antickou Ostií autora Pavla Hlinovského půjde brzy do tisku!

Připravovaná kniha – průvodce antickou Ostií autora Pavla Hlinovského půjde brzy do tisku! Zde vám přinášíme malou ukázku a obsah knihy. Popis kapitol v připravované knize:     Ostia –  brána do antického Říma   Kapitola 1: Dějiny Ostie                         – Počátky Ostie                         – […]

Mgr. Jan Kostěnec, Ph.D.

Mgr. Jan Kostěnec, Ph.D.

Jan Kostěnec patří mezi zakládající členy a je ředitelem Českého centra pro středomořskou archeologii. V současnosti pracuje jako památkář na pražském magistrátu. Je absolventem magisterského studia dějin umění (1998) a doktorského studia klasické archeologie (2007) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2009 […]