Připravovaná kniha – průvodce antickou Ostií autora Pavla Hlinovského půjde brzy do tisku!

Připravovaná kniha – průvodce antickou Ostií autora Pavla Hlinovského půjde brzy do tisku!

Připravovaná kniha – průvodce antickou Ostií autora Pavla Hlinovského půjde brzy do tisku!
Zde vám přinášíme malou ukázku a obsah knihy.


Popis kapitol v připravované knize:

 

 

Ostia –  brána do antického Říma

 

Kapitola 1: Dějiny Ostie

                        – Počátky Ostie

                        – Ostia za římské republiky

                        – Ostia za císařství

                        – Úpadek Ostie

Kapitola 2: Náboženství v Ostii

                        – Římské náboženství

                        – Místa náboženských aktivita

                        – Vulcanus

                        – Bellona

                        – Bona Dea

                        – Kult bohyně Romy a zbožštělých císařů

                        – Castor a Pollux

                        – Sabazius

                        – Magna Mater a Attis

                        – Serapis

                        – Ísis

                        – Sol Invictus

                        – Mitraismus

                        – Židé v Ostii

                        – Počátky křesťanství v Ostii

Kapitola 3: Architektura Ostie

                        – Římská architektura

                        – Římské domy

                        – Pohřebiště

                        – Ostijská architektura

                        – Vývoj ostijské architektury

                                               – Ostia za republiky

                                               – Architektura Ostie za císařství

                                               – Architektura Ostie v pozdní antice

Kapitola 4: Lázně v Ostii

                        – Římské lázně

                        – Technický popis římských lázní

                        – Členění ostijských lázní

                                               – Velké veřejné lázně

                                               – Lázně včleněné do uličního systému určité čtvrti

                                               – Soukromé lázně

                                               – Lázeňské komplexy související možná se svatyněmi

                        – Sochařská výzdoba lázní

                        – Mozaiková výzdoba lázní

                        – Fresková výzdoba lázní

                        – Chronologický nástin vývoje lázní v Ostii

                        – Největší lázeňské komplexy v Ostii

                                               – Lázně u Mořské brány

                                               – Neptunovy lázně

                                               – Lázně u Fora

                        – Seznam lázní v Ostii

 

Kapitola 5: Fresky, mozaiky a sochařská díla v Ostii

                        – Fresky

                        – Mozaiky

                        – Sochařství               

Kapitola 6: Život v Ostii

                        – Ostia – servisní město pro Řím

                                               – Dovoz potravin do Říma

                                               – Úloha Ostie v zásobování Říma

                                              

                        – Profesní společenství v Ostii

                                               – Role kolegií v římské společnosti

                                               – Významná kolegia

                        – Úřady ve městě

                        – Hasiči (vigiles) v Ostii

Kapitola 7: Archeologické práce v Ostii

                        – Od raného novověku do první poloviny 20. století

                        – Archeologické výzkumy púo druhé světové válce

                        – Nejnovější výzkumy po roce 2000

                        – Restaurátorské práce v Ostii

                        – České bádání o Ostii

Kapitola 8: Portus (přístav) a Isola Sacra

                        – Říční přístav

                        – Claudiův přístav

                        – Trajánův přístav

                        – Spojení s Římem

                        – Isola Sacra

Kapitola 9: Náměstí kolegií (Piazzale delle Corporazioni)

                        – Popis jednotlivých stationes s nápisy a mozaikami, které obsahují

                        – Podstavce pro sochy na Piazzale delle Corporazioni

 

Příloha 1:        – Přehled bohů, duchů a hrdinů zmíněných v knize

Příloha 2:        – Přehled císařů

Příloha 3:        – Slovníček pojmů a názvů

Příloha 4:        – Přehled zkratek, pramenů a použité literatury

Příloha 5:        – Chronologie staveb

Příloha 6:        – Rejstřík

 

 


 

 

 

 

 


 


Related Posts

O nás

O nás

České centrum pro středomořskou archeologii, z.s., (CCMA) bylo založeno jako občanské sdružení v lednu 2009. Podle aktuálně platné legislativy přejalo právní formu „zapsaného spolku“ (z.s.) a v říjnu 2015 byly upravené stanovy (odpovídající novému občanskému zákoníku) registrovány na příslušném rejstříkovém soudě. U zrodu Českého centra […]

PhDr. Tomáš Alušík, PhD., MCIfA

PhDr. Tomáš Alušík, PhD., MCIfA

Tomáš Alušík patří mezi zakládající členy Českého centra pro středomořskou archeologii. V současnosti pracuje jako odborný asistent Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a také na několika projektech v ČR i zahraniční. Je absolventem magisterského (2001) a doktorského studia (2005) […]